یکی از عوامل مهمی که در داشتن یک استایل شیک و بی نقص اهمیت زیادی دارد اندازه و مناسب بودن لباس است. اگر لباس شما تنگ یا گشاد باشد تاثیر منفی در استایل شما می گذارد و شما فردی نامرتب به نظر می رسید. به همین منظور دانستن سایز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مواقعی که امکان پرو محصول وجود ندارد یا در هنگام خرید اینترنتی دانستن سایز بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی چگونگی اندازه گیری سایز توسط خود یا به کمک فردی دیگر می پردازیم.

اندازه گیری با کمک استانداردهای جهانی سایز

برای داشتن یک سایز دقیق باید اندازه دقیق قسمت هایی از بدن را داشت مانند:

 • اندازه دور کمر

برای اندازه گیری دور کمر شما می توانید یک بند را به دور کمر خود ببندید بگونه ای که نه خیلی محکم و نه خیلی شل بسته شده باشد سپس بند را باز کنید و طول بند را با متر بر حسب سانتی متر اندازه بگیرید. یا  این که متر را به دور کمر خود قرار دهید و دو سر متر را روی عددی که نه خیلی تنگ و نه خیلی گشاد است قرار دهید عددی که متر نشان می دهد سایز دور کمر شما می باشد.

 • اندازه دور سینه

برای اندازه گیری دور سینه شما می توانید متر را از قسمت پایین زیربغل تا برجستگی سینه قرار دهید سپس دو سر متر را در قسمت بین دو سینه روی هم بگذارید به گونه ای که متر چرخش مختصری داشته باشد و سینه ها فشرده نشوند عددی که متر نشان می دهد اندازه دور سینه شماست

 • اندازه سرشانه

برای اندازه گیری سرشانه متر را از قسمت پایین گردن یعنی جایی که گردن به بدن وصل می شود قرار داده و تا برآمدگی شانه اندازه بگیرید.

 • اندازه عرض سرشانه

برای اندازه گیری عرض شانه فاصله بین دو شانه یعنی فاصله بین برآمدگی شانه سمت چپ تا برآمدگی شانه سمت راست را از پشت اندازه بگیرید.

 • اندازه دور شکم

برای اندازه گیری دور شکم متر را دور شکم قرار دهید به گونه ای که از روی ناف رد شود سپس دو سر متر را در جایی که به شکم فشار وارد نشود و متر چرخش مختصری داشته باشد روی هم قرار دهید عددی که متر نشان می دهد سایز دور شکم شما است.

 • اندازه قد آستین

برای اندازه گیری قد آستین باید دست را کمی خم نمایید سپس با کمک متر فاصله بین برآمدگی شانه و مج دست را اندازه گیری کنید به طوری متر از روی برآمدگی آرنج ناشی از خم کردن دست عبور کند.

 • اندازه دور بازو

متر را دور بازو حلقه کنید و دور بازو را از قسمتی که به زیر بغل نزدیک تر است اندازه گیری کنید حلقه به گونه ای نباشد که باعث فشرده شدن بازو شود.

 • اندازه دور باسن

برای اندازه گیری دور باسن متر را روی برجستگی باسن قرار دهید و دو سر آن را در قسمت جلو بدن بهم برسانید به گونه ای که حلقه ای که ایجاد می شود باعث فشردگی باسن نشود.

 • اندازه بالاتنه جلو

ابتدای متر را بغل گردن قرار داده و متر را از روی سینه عبور داده و تا جایی که کمر شلوارتان قرار می گیرد اندازه گیری کنید.

 • اندازه بالاتنه پشت

ابتدای متر را روی آخرین مهره گردن قرار داده و تا جایی که کمر شلوارتان قرار می گیرد اندازه گیری کنید.

 • اندازه دور گردن

برای اندازه گیری دور گردن خود، دور نقطه ای که گردن به بالاتنه وصل می شود را اندازه گیری کنید.

 • اندازه گیری قد پا برای شلوار

ابتدای متر را زیر فاق (لای پا دقیقا قسمت هشتی شکل لای دو پا) قرار داده و تا قوزک داخلی پا و یا جایی که می خواهید شلوارتان قرار بگیرد اندازه گیری کنید.

 • اندازه گیری دور ران 

دور برآمده ترین قسمت ران را اندازه گیری کنید.

 • اندازه گیری فاق

فاق شلوار به قسمتی گفته می‌شود که از خط کمر تا خط باسن امتداد دارد، روش اندازه‌گیری فاق شلوار به این صورت است که ابتدا روی یک صندلی سفت بنشینید و پشت خود را کاملا صاف نگه دارید. در این مرحله خط کمر خود را در نظر گرفته و ارتفاع آن را از سطح صندلی اندازه گیری کنید. این ارتفاع فاق شلوار را نشان می‌دهد.

 • اندازه گیری کارور جلو

ابتدا دست ها در امتداد بدن قرار دهید، فاصله نقطه اتصال بازو به بدن را از سمت چپ تا سمت راست جلوی اندام اندازه گیری کنید.

 • اندازه گیری کارور پشت

ابتدا دست ها در امتداد بدن قرار دهید، فاصله نقطه اتصال بازو به بدن را از سمت چپ تا سمت راست پشت اندام اندازه گیری کنید.

نکات که در اندازه گیری باید به آن توجه کرد

 • لباسی که می پوشید نازک باشد.(خیلی کلفت نباشد)
 • متری که استفاده می کنید استاندارد باشد.

استاندارد جهانی سایزبندی برای آقایان

استاندارد جهانی سایزبندی برای خانم ها

استاندارد جهانی سایزبندی در کشورهای مختلف