در زمان های قدیم هرشخص پوشش خاص خودش را داشت که نشان دهنده جایگاه طبقاتی آن شخص بود به عنوان مثال پادشان از لباس های با جنس مرغوب استفاده و ظاهری بسیار شیک داشتند تا پوشش شان  با پوشش دیگر طبقات جامعه متفاوت باشد.و همچنین افراد ثروت مند جامعه نسبت به افراد با درآمد کم موجود در جامعه پوشش بهتر و متفاوتی داشتند.اولین کسانی که کت و شلوار را به  دنیا معرفی کردند غربی ها بودند .سپس قیل از انقلاب این پوشش به ایران وارد و به مردم معرفی شد .قابل ذکر است که می توان ایرانیان را نخستین افراد دانست که شلوار را به دنیا معرفی کردند و غربی ها با آمدن به ایران علاقه مند به پوشیدن شلوار شدند.برخی معتقدند که نخستین بار دوخت پوشاک در ایران صورت گرفته و علت آن را پیدا شدن سوزن در حدود هفت هزار سال پیش می دانند اما برخی دیگر نخستین دوخت کت و شلوار را مربوط به کشور آلمان می دانند ولی درواقع نمی توان تاریخچه پیدایش اولین کت و شلوار را مشخص کرد.  کت در لغت ، به معنای لباسی است جلو باز  ، که با دکمه هایی به یکدیگر متصل می شود. بنابراین هر نوع پوشاکی که در قدیم به این شکل بوده است را  می توان کت نامید.

در برخی منابع مهم آمده است که زیزو اولین کت و شلوار دوخته شده است که مربوط به کشور آلمان می شود. زیزو ظاهر متفاوتی با کت و شلوارهای امروزی داشته است کت این مدل بلند بوده و شلوار آن کوتاه و تا زانو بوده است.

امروزه کت و شلوار در جهان از محبوبیت بسیاری برخوردار است و برندهای زیادی وجود دارد که در زمینه دوخت کت و شلوار فعالیت می کنند و کت و شلوارهایی در مدل ها و رنگ ها و سایز های مختلف تولید می کنند.